Hậu trường Về nhà đi con: Cảnh Linh thay Thư ra tay trừng trị Nhã

Phân đoạn Linh ra tay trừng trị Nhã thay Thư được các diễn viên tập luyện kĩ càng.

Giải trí