Hawking: Từ bệnh nhân xơ cứng teo cơ tới thiên tài vật lý