Hé lộ cách thức trùm giang hồ Quân 'xa lộ' tập hợp nhóm đàn em lên đến cả trăm người