Hé lộ hành trình trốn chạy đầy bất an của đối tượng tham gia truy sát Quân 'xa lộ' trước khi ra đầu thú