Hé lộ nguyên nhân phó phòng ngân hàng đâm chết bố, chém trọng thương mẹ và em gái