Hé lộ vị trí công tác mới của ông Lê Phước Hoài Bảo