Hệ thống camera siêu khổng lồ được lắp đặt và sử dụng tại Trung Quốc

Thời sự