Hết giờ nhưng không thổi còi, trọng tài chính khiến nhiều người lắc đầu khó hiểu