00:00

Hi hữu máy bay chạy hết đường băng mà chưa thể cất cánh

TIN LIÊN QUAN