Hiện trường vụ thang máy chung cư rơi tự do từ tầng 5, 2 người bị thương