Hiểu biết và hành động

Nhanh, nguy hiểm, khó kiểm soát, hậu quả để lại vô cùng nặng nề là những gì có thể nhận định về hình thái thiên nhiên lũ quét, sạt lở đất đang diễn ra. Quy mô của lũ quét, sạt lở đất không lớn nhưng rất khó để dự báo chính xác, do vậy, việc phòng chống, chế ngự đối với hiểm họa này không phải dễ dàng. Theo đó, phương châm ứng phó cần quán triệt sâu rộng với loại hình thiên tai này là "phòng" hơn "chống". Các địa phương cần có những dự báo, cảnh báo kịp thời, chuẩn bị kế hoạch và biện pháp phòng tránh, từ đó giảm nhẹ thiên tai do trượt lở đất đá gây ra.

Chủ nhật, 25/10/2020 22:06

Thời sự

Chiến lợi phẩm 28:20

Chiến lợi phẩm

Thứ bảy, 28/11/2020 | 15:46