Hiệu quả mô hình 5s tại Nhà máy Z115

Thời gian qua, Nhà máy Z115 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã có nhiều hoạt động để nâng cao ý thức của người lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất, nhất là những năm gần đây, khi các nhà máy áp dụng theo chương trình cải tiến năng suất chất lượng theo mô hình Kaizen- 5s thì ý thức của người lao động càng được nâng lên rõ rệt.

Thứ năm, 14/01/2021 14:34

Thời sự