Hiệu quả phát triển Đảng ở các vùng Hải quân

Hoạt động trên môi trường đặc thù biển đảo với nhiều khó khăn, gian khổ, do đó, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, trong đó có công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng luôn được quân chủng Hải quân đặc biệt chú trọng thông qua nhiều mô hình hay, hiệu quả, phù hợp với đặc trưng, nghiệp vụ và môi trường huấn luyện, tác chiến. Từ đây, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết, bồi dưỡng cho các quần chúng ưu tú vào Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt.

Thứ tư, 26/08/2020 14:47

Thời sự

Vì tôi là ngư dân 29:05

Vì tôi là ngư dân

Thứ năm, 21/01/2021 | 15:40
Không khoan nhượng 09:26

Không khoan nhượng

Thứ năm, 21/01/2021 | 15:39
Giá lợn hơi tiếp tục tăng 00:48

Giá lợn hơi tiếp tục tăng

Thứ tư, 20/01/2021 | 17:10