Hiệu ứng 'con ngựa lười' và bài học nhớ đời: Kẻ thích an nhàn sẽ nhận kết cục thảm hại

Để cho người khác cảm thấy dù bạn tồn tại cũng được mà không có cũng không sao, thì ngày bạn bị đá văng đi sẽ không còn xa nữa.

>> Xem thêm: Chuyện con sói và bầy cừu: Hãy đọc để không bị vấp ngã

Theo Nguyễn Nguyễn - 7pm

Tags: bài học nhớ đời  |  kẻ thích an nhàn  |  con ngựa lừa  |  netnews.vn