Hình ảnh Cảnh Điềm 'mặt dày' tạo dáng, bị đuổi khỏi thảm đỏ Cannes 5 lần 7 lượt gây tranh cãi MXH