Hình ảnh chồng nhậu say 'bí tỉ' đánh rơi cả giầy, vợ phải buộc khăn chở về tận nhà khiến nhiều người ngán ngẩm