Hình ảnh cổ động viên đội tuyển Việt Nam

Hình ảnh cổ động viên đội tuyển Việt Nam.

- Ảnh:

- Ảnh:

- Ảnh:

- Ảnh:

- Ảnh:

- Ảnh:

- Ảnh:

- Ảnh:

- Ảnh:

- Ảnh:

- Ảnh:

- Ảnh:

- Ảnh:

- Ảnh:

- Ảnh:

Theo Lê Tuấn/Công an TPHCM

Tags: Việt Nam  |  hình ảnh  |  cổ động  |  đội tuyển  |  Việt Nam Hình