00:00

Hình ảnh đầu tiên của máy bay Yak-130 Việt Nam

TIN LIÊN QUAN