Hình ảnh kho tên lửa khổng lồ của Iran trong lòng đất

"Những thành phố tên lửa trong lòng đất" của Iran được xây dựng với mục đích cất giữ và che giấu các khả năng tên lửa của nước này trước các chương trình do thám của đối phương.

Quân sự