Hirai Kazuo chơi saxophone

CEO của Sony chơi nhạc trong buổi phá dỡ tòa nhà Sony ở Ginza, Tokyo.

Giải trí