Hồ Ngọc Hà đáp trả đanh thép khi bị gọi là 'ăn tạp'