Hòa Bình: Tiếp tục khai trừ khỏi Đảng với cán bộ hối lộ để nâng điểm thi