Hòa Thái Lan, tuyển Việt Nam khép lại một năm lập nhiều kỷ lục