Hoa hậu Colombia mắng té tát BTC Miss Global trên sóng trực tiếp

Mới đây, hoa hậu Colombia đã đứng trên sân khấu chỉ trích ban tổ chức về việc không minh bạch trong phiếu bầu.

Giải trí