Hoa hồng trên ngực trái: Tận cùng nghiệp báo, Thái điên loạn cầm dao dọa giết bất kỳ ai ngáng đường, không trừ vợ con?