Hoa hồng trên ngực trái: Vác bầu con trai đến, Khuê bị Thái đay nghiến vì tưởng phải đổ vỏ cho Bảo 'tuần lộc'?