Hóa ra, Công Phượng là "con bài tẩy" của thầy Park giúp Tuấn Anh bớt gánh nặng oằn vai