Hóa ra là Apple 'mượn YouTube' của Android để truyền đi thông điệp rằng iPhone vẫn 'hot' hơn smartphone Android