Hoài Lâm bất ngờ bỏ nghệ danh do Hoài Linh đặt, tái xuất showbiz