Hoài Linh gọi Lý Hải bằng 'anh' và sự thật khiến toàn bộ khán giả ngỡ ngàng