Hoài Linh 'xin' ở phòng trọ khi đi diễn vì ngán khách sạn 5-6 sao