Hoàn tất quá trình tẩy độc nhà máy Rạng Đông, người dân vẫn 'sống trong sợ hãi'