Hoàng Cali: Tôi có hơn 4 triệu USD, việc gì phải dàn cảnh bắt cóc con?