Hoàng Chi Phong gặp lãnh đạo tổ chức tai tiếng ở Syria