Hoàng Chi Phong ra tù giữa lúc tình hình Hong Kong căng thẳng