00:00

Hoàng Thuỳ Linh: 'Từ nay ai còn hỏi những câu tào lao về quá khứ, tôi sẽ gửi lá ngón đến tận nhà'

TIN LIÊN QUAN