00:00

Hoàng hậu phải 'đi sau 2 bước, nói ít hơn phu quân nửa lời' và những quy tắc nghiêm ngặt trong hoàng gia Nhật

TIN LIÊN QUAN