Hoảng hồn với ông chồng Thái trong 'Hoa hồng trên ngực trái', 'cà khịa' cực mạnh khi biết vợ bị đuổi việc