Học Mr.Bean, youtuber kê ghế ngồi lái từ nóc xe

Thử nghiệm được diễn ra trong một khu vực biệt lập và may mắn không hề có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Siêu hài