Học bảng cửu chương theo cách bá đạo

Hoàng thượng mà nó tẩn cũng nhiệt tình và cẩn thận nhỉ.

Siêu hài