Học sinh 13 trường THPT ở Hà Nội thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020 - 2021