Học sinh Gateway tử vong: 'Nhà trường đã làm hết trách nhiệm'