Học sinh Quảng Ngãi tựu trường vào ngày 1-9

Ngày 21-8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Học sinh các cấp ở Quảng Ngãi sẽ tựu trường vào ngày 1-9.

Theo đó, thời gian tựu trường vào ngày 1-9 và khai giảng năm học ngày 5-9. Đối với việc tổ chức khai giảng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi quyết định, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện hình thức khai giảng phù hợp với tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 7-9, với các cấp học bắt đầu giảng dạy. Thời gian kết thúc học kỳ 1 trước ngày 16-1-2021; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25-5-2021 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2021. Trước ngày 15-6-2021, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31-7-2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 cho từng cấp học theo nguyên tắc: Phải bảo đảm bậc mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ 1 có ít nhất 18 tuần, học kỳ 2 có ít nhất 17 tuần). Hệ giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học.

Trên cơ sở khung thời gian năm học 2020-2021, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định; cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học theo quy định.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Theo HIỂN CỪ/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/hoc-sinh-quang-ngai-tuu-truong-vao-ngay-1-9-613785/

Tags: 1 9  |  Quảng Ngãi  |  giáo dục  |  năm học  |  thời gian  |  sở giáo dục  |  đào tạo  |  khai giảng  |  tựu trường  |  2020 2021  |  kế hoạch

netRADIO     netTV