Học sinh đứng dưới nắng vì đến sớm: Phụ huynh chưa kiến nghị trường, nóng vội đưa thông tin lên Facebook