00:00

Học sinh phải đứng dưới nắng vì đến sớm, Chủ tịch Hải Phòng bức xúc hỏi 'có nội quy nào không?'

TIN LIÊN QUAN