Hôm nay (24/5), Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ ra hầu tòa