Hơn 1.700 học sinh phường Hạ Đình được khám sức khỏe sau vụ cháy Công ty Rạng Đông