Hơn 10 ngày sau khi máy bay Pakistan rơi, bé gái trên mặt đất tử vong