Hôn nhân là "địa ngục" với những ông chồng, bà vợ thích troll

Những ông chồng, bà vợ thích đùa luôn đem đến bất ngờ cho nhau. Tuy nhiên, đó lại là những bất ngờ hoàn toàn không dễ chịu chút nào.

Siêu hài