Hồng Duy: HLV Park dặn vì màu cờ sắc áo, đá rắn nhưng không chơi xấu